İş yapma kolaylığı endeksinde hedef ilk 20

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nda yeni reform paketlerini açıkladı. Akdağ, "Dünya Bankasının iş yapma kolaylığı endeksinde Türkiye’yi 2 yıl içinde ilk 20’ye sokmayı hedef aldık" dedi.

İş yapma kolaylığı endeksinde hedef ilk 20

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nda yeni reform paketlerini açıkladı. Akdağ, "Dünya Bankasının iş yapma kolaylığı endeksinde Türkiye’yi 2 yıl içinde ilk 20’ye sokmayı hedef aldık" dedi.

Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ başkanlığında Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, İçisleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin de katılımı ile gerçekleştirildi. İş ortamının iyileştirilmesi için çalışma yönteminde reform yapıldığını ifade eden Akdağ, bakanlarla birlikte gerçekleştirilen toplantılar neticesinde 2017-2018 için eylem ihtiva eden bir plan hazırladıklarını ve hedefin bu hazırlanan eylem planlarını hayata geçirmek olduğunu kaydetti. Akdağ, iş ortamının geliştirilmesi kapsamında düzenleme getirilecek alanlara yönelik başlıkları şirket kuruluşlarının kolaylaştırılması, kurtarma anlaşması-yeni konkordato, inşaat izinleri ve tapu işlemlerinin kolaylaştırılması, e-Belediye uygulamaları, telekominikasyon alt yapı izinleri, dış ticaretin kolaylaştırılması, finansmana erişiminin kolaylaştırılması ve vergi ödemelerinin basitleştirilmesi olarak sıraladı. Akdağ, "Yatırım Ortamını İyileştirme Kurulu 2016 yılına kadar Ekonomi Bakanlığının başkanlığında çalıştı. Burada daha çok teknik çalışmalar vardı. 2016 yılından itibaren bu kurul başbakan yardımcısı başkanlığında çalışıyor. Bakan arkadaşlarımın da katılmasıyla daha güçlü bir yapıyla çalışıyoruz. TOBB’un koordinesi ile TİM, TÜSİAD, YASED ile bir araya gelerek bir sipariş listesi oluşturuyor. Bu yıl bakış açımızı biraz daha geliştirerek çalışma şeklimizde bir reform yaparak işe başlıyoruz. Bakanlarımızla bu kapsamda birçok toplantılar gerçekleştirdik. Dünya Bankasının iş yapma kolaylığı endeksinde Türkiye’yi 2 yıl içinde ilk 20’ye sokmayı hedef aldık. Türkiye’nin bunu hak ettiğine inanıyoruz. Bu kapsamda 100’ün üzerinde eylem planı hazırladık" şeklinde konuştu.

ŞİRKET KURULUŞLARININ KOLAYLAŞTIRILMASI

Paketle birlikte gelen en önemli değişikliklerden birisinin şirket kuruluşunun tek noktadan Ticaret Sicil Müdürlüklerinden gerçekleştirilebilecek olduğunu belirten Akdağ, gerçekleştirilen reform paketi ile tüm bu işlemlerin Ticaret Sicil Müdürlüklerinde gerçekleşmesinin sağlanacağını kaydetti.

Toplantıda konuşan Başbakan Yardımcısı Şimşek de küresel yatırımları arttıracak çalışmalar yapılması gerektiğini belirterek, "Türkiye’nin yakın dönemde şoklara karşı ne kadar dayanıklı olduğunu gördük. Bugün yaptığımız reformlar ve devamı gelecek olan reformlarla dayanıklılığımızı arttırıyoruz. Türkiye güçlü performansını devam ettirecek" dedi.

Düzenleme kapsamında 7 prosedür bire inmiş olacak ve yarım günde tek kurumda hiçbir aracıya ihtiyaç duymadan şirket kurulabilecek. Ayrıca Sosyal Güvenlik kaydı, SGK’ya gitmeye gerek kalmadan Ticaret Sicil Müdürlüğünde şirket kuruluşu esnasında elektronik olarak gerçekleşecek. Banka yoluyla ödenen Rekabet Kurumu payı Ticaret Sicil Müdürlüğü vasıtasıyla ödenecek. Ayrıca limited şirket kuruluşu aşamasında talep edilen yüzde 25’lik sermaye blokajı şartı kaldırılacak. Şirket kuruluşu aşamasında vergi dairesi tarafından gerçekleştirilen yoklama, risk bazlı olarak gerçekleştirilecek. Her şirkete yoklamaya gidilme uygulaması kaldırılacak ve ticaret sicilden çıkan girişimci yoklama beklemeden işine başlayabilecek.

KURTARMA ANLAŞMASI-YENİ KONKORDATO

Uygulamada kötü kullanılmaya açık olduğu anlaşılan iflas erteleme kaldırılıyor. Şirketlerin tasfiyesinden ziyade öncelikle ticari hayatlarına devamları esas alınıyor. Alacaklıları sürece etkin olarak dahil ederek koruma hedefleniyor. Ayrıca iflas erteleme döneminde 5-8 seneye kadar süren süreç, yeni düzenleme ile beraber azami 23 ay ile sınırlandırılıyor. Ticari uyuşmazlıklar açısından yargılama süreçleri de basitleştiriliyor. Küçük tutarlı (100 bin TL altı) ticari yargılamalarda basit yargılama usulüne geçiliyor. Böylece yatırımcılar küçük bir ticari uyuşmazlık için 2-3 yıl mahkeme kapılarında beklemeyecek. Bir yıldan kısa sürede dava sonuçlandırılacak ve mağduriyetleri engellenecek. Ayrıca ticari uyuşmazlıklarda arabuluculuğu özendirmek için uzlaşan taraflara ödedikleri mahkeme harçları iade edilecek. Sadece 35,90 TL’lik bir maktu harç ile tacirlerin üzerindeki yargılama masrafları azaltılacak.

İNŞAAT İZİNLERİ VE TAPU İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI

Düzenlemede temel hedef kurumlar arası iletişimin vatandaş üzerinden değil elektronik ortamda gerçekleşmesini sağlamak. SGK, Vergi Dairesi, Tapu Müdürlüğü gibi birçok kurumla elektronik bağlantılarla süreç basitleştiriliyor. Yapılan reform öncesinde inşaat izinleri sürecinde toplamda 18 işlem bulunurken, işlem sayısı 18’den 6’ya indiriliyor. İnşaat yapmak isteyen vatandaş projesini, evraklarını belediyeye teslim edecek, ardından belediye bu evrakları elektronik ortamda kendi birimlerine ve ilgili idarelere gönderecek, onayları elektronik ortamda alacak. Yatırımcılar kapı kapı dolaşarak evrak takip etmeyecek. Daha önce yapı ruhsatı formuna daha önce imzaları alınmış olan yapı denetim firması, projeyi çizen mimar, inşaat, elektrik ve tesisat için mühendisler, müteahhit, belediyede şef, daire başkanı, başkan gibi 18 ayrı kişinin tekrar imza atması gerekirken, artık yapı ruhsatı formunda belediyenin tek imzası ile inşaata başlanılabilecek. Ayrıca belediyeler ile tapu idareleri arasında emlak vergi beyanının elektronik ortamda paylaşılması sağlanacak.

E-BELEDİYE UYGULAMALARI

Bu konuda tüm belediyelerde kullanılacak bir e-Belediye sistemi geliştirmek üzere İçişleri Bakanlığı yetkilendirildi. İçişleri Bakanlığı, kapsamlı ve kullanıcı dostu bir yazılımı geliştirmeye başladı.

Telekomünikasyon altyapı izinleri kapsamında ise tüm belediyelerde kazı izni süreçleri standart hale getiriliyor, kazı izin ücreti makul seviyeye düşürülüyor. Mera arazilerinde ilgili bakanlıkların kontrolü altında telekomünikasyon altyapısı kurulabilmesinin önü açılacak. Böylelikle ülke çapında kapsama alanları daha da genişleyecek. Sanayi 4.0’a ve 5G teknolojisine geçiş daha hızlanacak.

DIŞ TİCARETİN KOLAYLAŞTIRILMASI

Dış ticaret işlemlerinde tahmil, tahliye, ardiye, saha içi taşıma ücretleri, yük teslimat formu (ordino) ve benzeri masrafların azami bedellerini belirlemek üzere bakanlıklar yetkilendirilecek ve uymayanlar için cezai şart getirilecek. Gümrük müşavirlerinin aldıkları ücretlere de üst sınır konulacak.

FİNANSMANA ERİŞİMİN KOLAYLAŞTIRILMASI

Bu alanda önemli bir finansman imkanı daha da geliştirilerek, KOBİ’lerin kredi bulması kolaylaştırılacak. Pamuğu, pamuğun dönüştüğü ipliği, ipliğin kumaşa, kumaşın faturalı satışa ve sonuçta paraya dönüşüne kadar tüm süreçler rehne konu hale getiriliyor. Paketle beraber taşınır rehni için çok değerli bir platform ortaya çıkmış olacak. Finansman ile ilgili bir diğer konu ise bürokrasinin azaltılmasıyla ilgili. Artık bu zorunluluk ortadan kaldırılarak, bankada imzalanan sözleşmenin elektronik olarak tapuya iletilmesiyle ipotek gerçekleşmiş olacak. Kredi kullanırken verilen ipotek, satış şerhi gibi işlemler kolayca elektronik yolla yapılabilecek.

VERGİ ÖDEMENİN BASİTLEŞTİRİLMESİ

Aylık verilen SGK-Muhtasar beyannameleri birleştiriliyor. Böylece yatırımcıların yıl içerisinde daha az beyanname doldurmaları ve zamandan tasarruf etmeleri sağlanacak. Ayrıca 2018 ve 2019 yıllarında imalat sanayi ile Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerine yönelik makine ve teçhizat alımlarında KDV istisnası sağlanacak.

(Yağmur Yıldız/İHA)
YORUM EKLE