Kısa vadeli dış borç stoku yüzde 4,3 arttı

Kısa vadeli dış borç stoku, Ocak sonu itibarıyla, 2017 yıl sonuna göre yüzde 4,3 oranında artışla 122,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Kısa vadeli dış borç stoku yüzde 4,3 arttı

Kısa vadeli dış borç stoku, Ocak sonu itibarıyla, 2017 yıl sonuna göre yüzde 4,3 oranında artışla 122,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2018 Ocak dönemi kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Ocak sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2017 yıl sonuna göre yüzde 4,3 oranında artışla 122,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 3,6 oranında artarak 68,4 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 5,1 oranında artarak 54,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bankaların yurtdışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2017 yıl sonuna göre yüzde 0,7 oranında azalarak 16,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Banka hariç yurtdışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 5,3 oranında artarak 20,6 milyar dolar, yurtdışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 2,5 oranında artışla 17,2 milyar dolar olarak oldu. Ayrıca, yurtdışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 8 oranında artarak 14,2 milyar dolar olarak hesaplanırken, diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2017 yıl sonuna göre yüzde 4,4 oranında artışla 42,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Borçlu bazında incelendiğinde, büyük çoğunluğu kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2017 yıl sonuna göre yüzde 9,3 oranında artarak 24 milyar dolar olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 3,1 oranında artarak 98,6 milyar dolar oldu.

Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 4 oranında artarak 53,7 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 4,6 oranında artarak 67,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. 2017 yıl sonunda 111 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları yüzde 3,6 oranında azalışla 2018 Ocak sonu itibarıyla 107 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 1.215 milyon dolar olarak gerçekleşti.

2018 Ocak sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 51’i dolar, yüzde 30,6’sı euro, yüzde 15,5’i TL ve yüzde 2,9’u diğer döviz cinslerinden oluştu.

2018 Ocak sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 184,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 22 milyar dolar kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurtdışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 16,6, Merkez Bankası’nın yüzde 0,4, özel sektörün ise yüzde 83 oranında paya sahip olduğu gözlendi.

(İHA)
YORUM EKLE