O kararlar Resmi Gazete’de yayımlandı

Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7099 sayılı Kanun 10.03.2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

O kararlar Resmi Gazete’de yayımlandı

Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7099 sayılı Kanun 10.03.2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Söz konusu Kanunun 12. maddesi ile 4458 sayılı Gümrük Kanununun 218. maddesine bir fıkra eklenmiş ve eklenen bu fıkra ile, “Türkiye ile diğer ülkeler arasında deniz ve hava yolu ile yapılan eşya ve yolcu taşımalarında yararlanılan deniz ve hava limanlarını işleten kuruluşlar ile geçici depolama yeri işleticileri, gümrüklü sahalarda gümrük iş ve işlemleri ile ilgili tahmil, tahliye, ardiye, saha içi taşıma, ücretleri vb. masrafların belirlenen azami bedellerine uymakla yükümlü oldukları” belirtildi.

Bu Kanun maddesi ile, hava ve deniz limanları işleticileri ve geçici depolama yeri işleticileri, gümrük iş ve işlemleri ile bağlantılı olarak ortaya çıkan maliyetler bakımından, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen azami ücret tarifelerini uygulayacaklar. Bu sayede, dış ticaret erbabının deniz ve hava limanlarında gümrük iş ve işlemleri dolayısıyla karşı karşıya kaldıkları maliyetlerin denetim altında tutulması ve asgari düzeye düşürülmesi sağlanacak. Bu düzenlemeyle, dış ticaret erbabının küresel rekabet gücünü arttırılması, ayrıca ülkemizin iş ve yatırım ortamının geliştirilmesine katkı sağlanması hedefleniyor.

"5 BİN TL USULSÜZLÜK CEZASI"

Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca azami ücret tarifelerinin belirlenmesinde, özelleştirme uygulamaları çerçevesinde yapılan sözleşmelerde yer alan düzenlemeler göz önünde bulundurulacak. Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca belirlenen azami ücret tarifelerine deniz ve hava limanlarını işleten kuruluşlar ile geçici depolama yeri işleticilerince uyulmaması halinde, yayımlanan Kanunun 13’üncü maddesi ile Gümrük Kanunu’nun 241’inci maddesine eklenen fıkra uyarınca ilgililer hakkında her bir işlem için 5 bin TL usulsüzlük cezası uygulanacak.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının yetki ve görev alanındaki hususlar, yapılan bu kanun değişikliğinin kapsamı dışında yer alıyor.

(İHA)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER