Özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu arttı

Özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu, 2017 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcunun 5,0 milyar dolar artarak 225,7 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 506 milyon dolar artarak 18,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği gözlendi.

Özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu arttı

Özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu, 2017 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcunun 5,0 milyar dolar artarak 225,7 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 506 milyon dolar artarak 18,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği gözlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Ocak ayı özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Ocak sonu itibarıyla, özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri incelendiğinde, 2017 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcunun 5,0 milyar dolar artarak 225,7 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 506 milyon dolar artarak 18,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği gözlendi.

BORÇLUYA GÖRE...

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 672 milyon dolar arttığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 1,4 milyar dolar artışla 31,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 277 milyon dolar artmış, tahvil stoku ise 2,5 milyon dolar artışla 4,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 2,0 milyar dolar arttığı, tahvil stokunun ise 510 milyon dolar artışla 7,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2017 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 233 milyon dolar azalışla 11,3 milyar dolar; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 647 milyon dolar artışla 4,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

ALACAKLIYA GÖRE....

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Ocak sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 2,6 milyar dolar artarak 155,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 490 milyon dolar artarak 18,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 225,7 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 58,0’ının dolar, yüzde 35,5’inin euro, yüzde 4,8’inin Türk lirası ve yüzde 1,7’sinin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 18,9 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 46,6’sının dolar, yüzde 27,7’sinin euro ve yüzde 25,7’sinin Türk lirasından oluştuğu görüldü.

Sektör dağılımı incelendiğinde, Ocak sonu itibarıyla, 225,7 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 51,2’sinin finansal kuruluşların, yüzde 48,8’inin ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Aynı dönemde, 18,9 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 75,6’sını finansal kuruluşların, yüzde 24,4’ünü ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

Özel sektörün yurtdışından sağladığı toplam kredi borcu, Ocak sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 71,6 milyar dolar tutarında olduğu gözlendi.

(İHA)
YORUM EKLE