Resmi rezerv varlıkları Haziran’da azaldı

Resmi rezerv varlıkları, haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 8,3 azalarak 98,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Resmi rezerv varlıkları Haziran’da azaldı

Resmi rezerv varlıkları, haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 8,3 azalarak 98,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2018 yılı Haziran ayı uluslararası rezervler ve döviz likiditesi gelişmelerini açıkladı. Buna göre; Resmi Rezerv Varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 8,3 azalarak 98,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 8,9 azalarak 74 milyar dolar olarak kaydedildi, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 6,8 oranında azalarak 22,8 milyar dolar oldu.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası’nın önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri (döviz kredileri, menkul kıymetler, Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesapları-KMDTH) bir önceki aya göre yüzde 0,4 oranında azalarak 10,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu tutarın 6,5 milyar dolar anapara, 4,2 milyar dolar faizlerden oluştu. Söz konusu anapara ve faiz yükümlülüklerinin 0,9 milyar dolar bir ay, 1,3 milyar dolar 2-3 ay ve 8,5 milyar dolar 4-12 ay içerisinde ödenecek.

Şarta bağlı döviz yükümlülükleri, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (Bankacılık sektörünün döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıkları ve akreditifler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 6,2 azalarak 58,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.

(İHA)
YORUM EKLE