“Türkiye ekonomisi gücünü koruyor”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye ekonomisi sağlam temeller üzerine inşa edildi ve gücünü korumaktadır. Bununla birlikte; elbette yapılması gerekenler var. Bunun bilincindeyiz" dedi.

“Türkiye ekonomisi gücünü koruyor”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye ekonomisi sağlam temeller üzerine inşa edildi ve gücünü korumaktadır. Bununla birlikte; elbette yapılması gerekenler var. Bunun bilincindeyiz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi’nin aylık olağan toplantısına katıldı. ‘Güçlü Bir Sanayi Ülkesi Olmak Yolunda Yeni Hamlelere Odaklanmak’ ana gündemi ile gerçekleştirilen toplantının açılışında konuşan Bakan Varank önemli açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz hafta sanayi sektörüne ilişkin açıklanan son verileri değerlendirerek konuşmasına başlayan Varank, “Rakamlar piyasa beklentilerine kıyasla olumlu geldi. Sanayide ilk 8 ayda ortalama yüzde 6.6’lık bir üretim artışını gözlemledik. Ağustos ayı döviz kurlarındaki belirsizliklerin, dışsal şokların en yoğun yaşandığı dönemdi, sanayimiz gücünü ortaya koydu. Sermaye malı üretimindeki yıllık yüzde 5.3’lük artış da üretime dönük yatırımlar açısından bize ipuçları veriyor” dedi.

Üretim göstergelerindeki aylık değişimleri sektör bazında incelemeye çalıştıklarını kaydeden Bakan Varank, “Atılması gereken adımları atıyoruz. Bir yandan iş gücüne katılım oranı artarken son bir yılda 507 bin ilave istihdam sağlamayı başardık. İstihdamdaki artışın 340 binini ihracatın yüzde 94’ünü sizler sırtladınız. Kalkınma ve refah artışında itici gücün sanayi olması gerektiğini inanıyoruz. Dolayısıyla sanayinin gücüne güç katmak ve rekabeti artırmak için üretimde yapısal dönüşümü gerçekleştirmek zorundayız” ifadelerini kullandı.

YAPISAL DÖNÜŞÜMDE 3 TEMEL STRATEJİ

Yapısal dönüşümde 3 temel strateji bulunacağını açıklayan Varank, bunları; yüksek katma değerli üretim, sanayide verimlilik artışları ve dijital dönüşüm olarak sıraladı.

Varank, “Uluslararası rekabet gücümüzü ve dünya ihracatından aldığımız payı artırmak için yüksek katma değerli bir yapıya geçmek zorundayız” diyen Bakan Varank, “Yerlileşme, teknoloji üretimi, tasarım ve markalaşmayı bu dönüşümün temel eksenleri olarak görüyoruz. Sanayimizin ithalat bağımlılığını azaltmak üzere, uçtan uça Yerlileşme Programını yakında ilan edeceğiz. Amacımız; yurt içi sanayide orta-yüksek ve yüksek teknolojili üretimin payını uluslararası pazarlara entegre bir biçimde artırmak. KOBİ’leri değişimi izlemeye çalışan işletmeler olmaktan çıkarıp, değişimi yöneten işletmeler haline dönüştüreceğiz. Bu kapsamda; firmalarımızın Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerini destekliyor, kapasitelerini geliştirmeye odaklanıyoruz” şeklinde konuştu.

“BÜYÜK ÖLÇEKLİ PROJELER İÇİN ENDÜSTRİ BÖLGELERİ KURMAYA BAŞLADIK”

Senenin ilk dokuz ayında düzenlenen teşvik belgeleriyle, geçen seneye göre sabit yatırım tutarında yüzde 52’lik ve istihdamda yüzde 30’luk bir artış olduğunu söyleyen Bakan Varank, “Küresel devler çıkarabilmek ve ülkemizdeki teknolojik dönüşümü hızlandırmak adına Proje Bazlı Destek Sistemini yürürlüğe koyduk. Bildiğiniz üzre bu destek sayesinde, geçtiğimiz hafta Bursa’da, yüksek katma değerli üretimi esas alan yeni nesil bir motor fabrikasının temelini attık. Büyük ölçekli projeler için endüstri bölgeleri kurmaya başladık. Bu sistemde yerleri, irtifak haklarıyla firmalara tahsis ediyoruz. Büyük ölçekli yatırımlarda; harita, imar parselasyon planları, alt ve üstyapı projeleri bedelsiz olarak Bakanlığımız tarafından onaylanıyor. Geçtiğimiz hafta İzmir’de ülkemizin ilk özel endüstri bölgesini ilan ettik. Bu bölge sayesinde, ithalatımızda önemli yer tutan petrol ve petro kimya ürünlerinde dış ticaret açığımızda yıllık 1,5 milyar dolara varan düşüşler göreceğiz. Önümüzdeki dönemde yüksek ve orta yüksek teknolojili ürünlerin üretileceği endüstri bölgeleri kurulmasına yönelik çalışmalarımız sürecek” dedi.

Bakan Varank, otomotiv sektörü tedarik sanayi için detaylı bir verimlilik analizi yaptıklarının altını çizerek hedefin diğer lokomotif sektörlerde de bu uygulamanın yaygınlaştırılması sağlamak olduğunu belirtti.

Bakan Varank, “Sektör bazlı risk ve fırsatlardan hareketle politikalarımıza yön vereceğiz. Bir diğer husus enerji verimliliğiyle ilgili. Biliyorsunuz ülkemizde üretilen elektriğin yüzde 50’sini sanayi sektörü tüketiyor. Bu yüzde 50’nin, yüzde 70’lik bölümünüyse üretimde kullanılan makinelerin motorları tüketiyor. Dolayısıyla burada ciddi bir verimsizlik söz konusu” diye konuştu.

“ELEKTRİK MOTORLARINDA DÖNÜŞÜMÜN SAĞLANMASINI ÖNEMSİYORUZ”

Elektrik motorlarında dönüşümün sağlanmasını önemsediklerini vurgulayan Varank, “Dönüşümü planlayan sanayiciler ve OSB’lerin görüşlerini aldık. Ayrıca motor üreticileriyle de görüştük. Uluslararası kuruluşlarla en iyi ülke uygulamalarına ilişkin bilgi alışverişinde bulunduk. Bu aşamada sanayicimize uygun finansman modeli üzerinde çalışıyoruz, hedefimiz en kısa zamanda bu modeli ilgili tarafların görüşüne sunmak. Bu dönüşümü gerçekleştirdiğimizde hem enerji verimliliği artacak, hem de sanayicimizin maliyetleri düşecektir” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE EKONOMİSİ GÜCÜNÜ KORUYOR”

Bakan Varank son olarak şunları kaydetti:

"Türkiye ekonomisi sağlam temeller üzerine inşa edildi ve gücünü korumaktadır. Bununla birlikte; elbette yapılması gerekenler var. Bunun bilincindeyiz, tüm imkânlarımızı seferber ediyor, ekonomi yönetimi olarak işbirliği ve koordinasyon içinde gerekli adımları kararlı bir şekilde atıyoruz.”

YÜZDE 10 İNDİRİM

Ayrıca Enflasyonla Topyekün Mücadeleye kapsamında İSO Meclisinde üyelerin ödedikleri oda hizmet ücret tarifesinde yüzde 10 indirim yapılması oybirliğiyle kararlaştırıldı.

(Ali Canberk Özbuğutu - Burak Çubukçu/İHA)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER
timbir - birlik haber ajansi