"Yeni vergi uygulamalarını devreye sokacağız"

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Türkiye’nin orta ve uzun vadede büyüme eğrisini yukarı çekecek, verimliliğini artıracak yeni vergi uygulamalarının devreye sokulacağını söyledi.

"Yeni vergi uygulamalarını devreye sokacağız"

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Türkiye’nin orta ve uzun vadede büyüme eğrisini yukarı çekecek, verimliliğini artıracak yeni vergi uygulamalarının devreye sokulacağını söyledi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Marmara Üniversitesi ile İstanbul Yüksek Ticaret ve Marmara İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Mezunlar Derneği tarafından Prof. Dr. Ömer Faruk Batırel anısına düzenlenen 14’üncü Türkiye Vergi Kongresi’ne katıldı.

Ekonomik büyüme, vergi dağılımı ve vergi politikaları gibi ülke gündemine dair önemli konuların tartışılacağı kongrenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Arat, vergilerin sosyal devlet anlayışına uyumlu olmasının önemine dikkat çekerek, “Küreselleşme olgusu ülkemizde üretim istihdam artışının sağlanabilmesi ulusal gelir ve refah seviyesinin artırılması için diğer ülkelerdeki vergilerin trendlerine uygun düzenlemelerin yapılmasını da zorunlu hale getirmektedir. Bu bağlamda gelir üzerinden alınan vergilerin getirdiği yük ve istihdam dolayısıyla katlanılan sosyal güvelik yükümlülükleri, üretim ve istihdam artışıyla sosyal devlet anlayışına uyumlu olması da göz ardı edilmemelidir. Üretim ve istihdam vergilemeyi sağlarken vergi yükü dağılımında adaletin de sağlanması özellikle kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin gelişmesini de önleyecektir. Vergi politikalarına hakim olacak bu anlayış ülkemizde farklı yöntemlere göre yüzde 25 ile 30 civarında olduğu tahmin edilen kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin azaltılması yönünde mesafe kat edilmesi hedefiyle de uyumlu olacaktır” ifadelerini kullandı.

“ARTIK VERGİ SAVAŞLARI BAŞLAMIŞTIR”

Maliye Bakanı Naci Ağbal, küreselleşme ve globelleşme olgularının dengeleri alt üst ettiğine vurgu yaparak, şöyle konuştu:

“Açık ekonomik yapılar, ticaret bir anlamda dengeleri alt üst etti. 1990’lı yıllardaki alışık yapılara göre yeni ülkeler küreselleşmeden ve globelleşmeden çok yararlandı. Asya-Pasifik bölgesi bu anlamda globelleşmeden en fazla yararlanan bölgedir. Bugünlerde korumacılığı, vergi savaşlarını konuşuyoruz. ABD belli ürünlerde korumacılık sayılması gereken vergi artışları yapıyor. Ardından Çin buna karşılık belirli ürünlerde o da vergi artışı yapıyor. Yani artık vergi savaşları başlamıştır. Küreselleşme ve globelleşme olgusu dünya ekonomilerini yeni bir evreye taşımış, değişen güç dengeleri ülkelerin pozisyonlarını değiştirmiştir.”

“YATIRIMCI BAZLI VERGİ İNDİRİMLERİ DÖNEMİNE GİRDİK”

Vergi sistemlerinin de değiştiğini ve artık yatırımcı bazlı vergi indirimleri dönemine girildiğini söyleyen Bakan Naci Ağbal, “Ülkelerin yapılan doğrudan yatırımlara sağladığı vergi teşvikleri, indirimli kurumlar vergisi oran uygulamaları, vergi istisnaları yaygınlık kazanıyor. Hatta bir ileri aşamaya geçildi artık vergi indirimleri ve istisnalarından ziyade yavaş yavaş yatırımcı bazlı vergi indirimleri dönemine girdik. Birçok ülke bugün kendi ülkesinde yatırım yapacak yatırımcıya özel avantajlar sunmaya başladı. Özellikle ekonomik aktiviteler üzerindeki kurumlar vergisi, gelir vergisi, oran indirim istisnaları aşağıya gelecek. İstisnalar artacak kurumlar vergisinin vergi hasılası içindeki payı, milli gelire oranı da azalacak nitekim şuan OECD ülkelerinde de zaten bu azalış trendini görüyoruz” dedi.

“TÜRKİYE GELİR DAĞILIMINDA YÜZDE 15 BİR İYİLEŞME SAĞLADI”

OECD ülkeleri arasında gini katsayısına göre en iyi performansı gösteren ülkenin Türkiye olduğunu vurgulayan Maliye Bakanı Naci Ağbal, şu ifadeleri kullandı:

“2010 sonrası dönemde OECD ülkeleri arasında piyasa bazlı gelir yöntemine göre hesaplanan gini katsayısı bakımından en iyi performansı gösteren ülke Türkiye oldu. Yani vergiler ve sosyal transferler düşürülmeden veya hesaba katılmadan elde edilen gelire göre gini katsayısını hesapladığınız bir endekste Türkiye gelir dağılımında son hesaplamanın yapıldığı dönem açısından söylüyorum. Türkiye gelir dağılımında yüzde 15 bir iyileşme sağladı.”

“TÜRKİYE’YE YATIRIM ÇEKECEK YENİ VERGİ UYGULAMALARINI DEVREYE SOKACAĞIZ”

Önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla Türkiye’ye yapılacak yatırımların boyut ve miktarlarıyla birlikte açıklanacağını belirten Bakan Ağbal, “Türkiye’ye yatırım çekecek yeni vergi uygulamalarını da devreye sokacağız. Ben hep süper teşvik diyorum; Ekonomi Bakanımız projeye dayalı teşvik sistemi diyor. Yani bugün Türkiye’de stratejik bir sektörde yapılan yatırıma 10 yıl vergi tatili getiriyoruz. Çok önemli. Birkaç olayda bakıyorum bizim getirdiğimiz bu düzenleme o kadar önemli ki bölgemizde ülkeler Türkiye’nin süper teşvik sistemiyle getirdiği bu rekabetçi yeni araçlarla rekabet etmeye çalışıyorlar. Bu süper teşvik kanunu bu anlamda gerçekten ihtiyacımız olan çok önemli bir aracı bize sundu. Önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanımız bu kapsamda yapılacak yatırımların boyutlarını, miktarlarını açıklayacak orada da göreceğiz. Gerçekten Türkiye’nin orta ve uzun vadede büyüme eğrisini yukarı çekecek, verimliliğini artıracak, cari açığı aşağı çekecek özellikle katma değeri yüksek sektörlerde çok iddialı, çok global yatırımların Türkiye’ye geldiğini göreceğiz” diye konuştu.

(Rıfat Fırat - Fatih Gavuz/İHA)
YORUM EKLE