En Güzel Dönüşüm: Cezaevinden, Kütüphaneye…

Bulanık Kaymakamlığı 2020 yılında, 63 yıllık cezaevini kütüphaneye dönüştürdü. Açılışı yapılan kütüphanede eskiden iki katlı olan cezaevinde şimdi çalışma odası ve her türden kitap bulunuyor.

2009’da kapatılan ve o yıldan beri atıl durumda olan bina kütüphaneye dönüştürüldü. Sayın Kütüphane Müdürü, 32 yaşındaki Cihat Ekici, Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi bölümünden mezun. Kütüphane müdürlüğünün biraz arada kalmış bir meslek olduğunu belirtiyor. “Ne öğretmeniz ne de düz memur…Masal okuma saati yapıyoruz, öğrencilere danışma veriyoruz, fakat veri girişinden de sorumluyuz. Bu kütüphanedeki tek memur benim, müdür de benim..”

  1. Ekici’nin verdiği bilgiler doğrultusunda; günlük 300 kişi kitap değişimi için, 100 kişi ders çalışmak için kütüphaneye ziyarette bulunuyor. Çoğu öğrenci masal ve hikaye kitapları, bazıları da ödev için kaynak araştırması için geliyor. Edebiyat, roman ve tarih kitapları en çok tercih edilen türlerden. Bu kütüphane bağış kabul etmiyor, TC. Kültür ve Turizm Bakanlığı yılda iki kez kitap gönderimi yapıyor. Sayın Müdürümüz Cihat Ekici’nin üniversite hocalarından Prof.Dr. Oya Gürdal Tamdoğan “Bir yazarın, tüm kitaplarını okursanız onun hafızasının yarısını almış olursunuz.” Sözü de kütüphanenin ve kitabın ne kadar önemli olduğunu kanıtlar nitelikte. Ekici kütüphanelere verilen önemin, bilincin ve kitap okumanın faydalarının bu bilincin artmasını dileyerek sözlerini noktalıyor.

İslamiyet’in ilk emri “Oku”dur. İslam Peygamber Hz. Muhammed müşriklerin zulmü sebebiyle Mekke‘den Medine‘ye gelir gelmez ilk iş olarak Mescid-i Nebevi‘yi inşa etmiş, bir bölümünü yatılı okul haline getirmiş ve burada bizzat kendileri başta olmak üzere, diğer yetkililerle birlikte eğitim faaliyetine başlamıştır. Beşikten mezara kadar kadın-erkek herkesin ilim öğrenmesini, eğitim görmesini, uğruna o günkü şartlarda bile Çin‘e gidilmesini öğütlemiş, ilmin, irfanın, teknik ve medeniyetin bulunduğu yerden alınması gerektiğini bildirmiş ve uygulamaları ile de bizlere örnek olmuştur. uğruna o günkü şartlarda bile Çin‘e gidilmesini öğütlemiş, ilmin, irfanın, teknik ve medeniyetin bulunduğu yerden alınması gerektiğini bildirmiş ve uygulamaları ile de bizlere örnek olmuştur.

Mustafa Kemal Atatürk "Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.” diyen lider okuma aşkını milletine de aşılamak istemiştir. Aynı şekilde Atatürk kitap okumakla ilgili "Okul sayesinde, okulun vereceği ilim ve fen sayesindedir ki, Türk milleti Türk sanatı, Türk iktisadiyatı, Türk şiir ve edebiyatı bütün güzellikleriyle gelişir." Demiştir. Bu sözleriyle de Atatürk kitap okumanın önemi belirtilmektedir. 1922 yılında açılan "Maarif Vekâleti Umumi Kütüphanesi" günümüzdeki adıyla “Adnan Ötüken Kütüphanesi” dahi tek başına dönemin kütüphaneye verilen önemini açıklayacak niteliktedir.

M.Ö. 7. Yüzyıla dayanan tarihi ile kütüphanelerin değerinin ve kütüphane bilincinin artmasını temenni ederiz.

YORUM EKLE
timbir - birlik haber ajansi