5 üniversite iş birliğinde, 'Sosyal Araştırmalar ve Yenilik Enstitüsü' kurulacak

5 üniversite iş birliğinde, 'Sosyal Araştırmalar ve Yenilik Enstitüsü' kurulacak
YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı öncülüğünde, 5 üniversite iş birliğinde 'Sosyal Araştırmalar ve Yenilik Enstitüsü'nün kurulmasına ilişkin protokol imzalandı.
YÖK Başkanı Erol Özvar ile Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel öncülüğünde YÖK Başkanlığı'nda gerçekleştirilen protokol kapsamında; Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ve Hacettepe Üniversitesi'nin paydaş olacağı Sosyal Araştırmalar ve Yenilik Enstitüsü'nün kurulması öngörüldü. YÖK Başkanı Erol Özvar, Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bilimsel çalışmaları kolaylaştırma ve ilgili taraflarla iş birliğini arttırmaya dönük adımlar attıklarını belirterek, "Bu çerçevede, bugüne kadar Türkiye'nin kalkınmasında kritik rollere sahip farklı sektörlerin temsilcileriyle çeşitli protokoller imzaladık. Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nca finansal olarak desteklenecek olan bu enstitüde toplumumuzun sosyal yapısı ve ileriye yönelik toplumsal eğilimleri, dünyadaki sosyal gelişmeler ve eğilimlerle ilgili yapılacak sosyal araştırmalar konusunda bir ilk olarak proje bazlı lisansüstü programlar açılacaktır. Ayrıca Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nin koordinasyonunda 4 üniversitemiz bu enstitünün konsorsiyumunda yönlendirici olarak bulunacaklardır. Bugün imzalanacak protokol kapsamında işletilecek olan enstitünün öncelikli hedefleri; toplumun mevcut yapısının ortaya konması, var olan sorun ve ihtiyaçların analitik olarak ortaya konulması, fırsat ve tehditlerin belirlenmesi ve geleceğe dair projeksiyonların yapılmasıyla yenilik alanlarının tespit edilmesidir. Ayrıca bu enstitü çatısı altında yapılan çalışmalar, dünyadaki sosyal gelişme ve eğilimleri önceden tespit edip toplumsal uyum ve entegrasyonun bilimsel yöntemlerini geliştirmeye yönelik katkı sağlayacaktır" diye konuştu.
'20 MİLYON TL KAYNAK AYRILDI'
Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, '11'inci Kalkınma Planı'nda ortaya konulan sürdürülebilir kalkınma ve kapsayıcı büyüme anlayışının; ekonomik istikrar politikalarıyla huzurlu bir topluma yönelik sosyal politikaların bir arada yürütülmesini esas aldığını söyledi. Plan ile toplumun tüm kesimlerini kapsayıcı yaklaşımla pek çok konuda sosyal politikalar ve ilave adımların ortaya konduğuna işaret eden Şenel, "Bu anlayışın devamıyla, güncel sosyal politika alanlarına özel önem vermek suretiyle, '12'nci Kalkınma Planı'nın da hazırlıkları başlatılmış, ilgili pek çok ekonomik ve sosyal başlıkta katılımcı bir yaklaşımla özel ihtisas komisyonu toplantıları gerçekleştirilmiştir. Söz konusu hedefler doğrultusunda, araştırma ve geliştirmeye (Ar-Ge) sağlanan destekler ve özel sektör Ar-Ge harcamaları son dönemde artış ve çeşitlilik göstermektedir. Önemli bir gösterge olarak, Ar-Ge harcamalarının gayri safi yurt içi hasılaya oranı 2021 yılı itibarıyla yüzde 1,40'a yükselmiştir" dedi.
Sosyal Bilimler alanındaki Ar-Ge harcamalarının toplam Ar-Ge harcamalarından yalnızca yüzde 9 pay aldığını ve sosyal araştırma ekosisteminin kuvvetlendirilmesi gerektiğini belirten Şenel, "Bu kapsamda, '2023 Yılı Yatırım Programı'nda, üniversitelerin araştırma altyapı projelerine ve bilimsel araştırma projelerine ayırdığımız diğer kaynaklara ilave olarak, enstitü bünyesinde üniversitelerimizce yürütülecek sosyal araştırma projelerine tahsis edilmek üzere 20 milyon TL kaynak ayrılmıştır" ifadelerini kullandı. ()

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER
timbir - birlik haber ajansi