AB’den ’Dünya Su Günü’ açıklaması

Avrupa Birliği Bakanlığı, su yönetimine tahsis edilen AB desteklerinin 2020 yılı itibariyle 1 milyar avroyu geçeceğini açıkladı.

AB’den ’Dünya Su Günü’ açıklaması

Avrupa Birliği Bakanlığı, su yönetimine tahsis edilen AB desteklerinin 2020 yılı itibariyle 1 milyar avroyu geçeceğini açıkladı.

AB Bakanlığından yapılan açıklamada, Dünya üzerindeki kıt su kaynaklarının, koruma-kullanma dengesi gözetilerek sürdürülebilir yönetimine dikkat çekilmesini amaçlayan “22 Mart Dünya Su Günü”nün bu yıl 21. yüzyılda karşılaştığımız su ile ilgili zorlukların doğayı esas alan, yani toprağın, nehirlerin, ormanların korunması ve kirliliğin yerinde önlenmesine yönelik sürdürülebilir çözümlerle aşılmasına odaklanan “Su İçin Doğa” teması ile kutlandığı hatırlatıldı.

Nüfus artışı, sanayileşme ve iklim değişikliği gibi pek çok etken sebebiyle su kaynaklarının gerek miktar gerekse kalite açısından büyük baskı altında bulunduğu bilindiğine dikkat çekilerek, "Dünyada 2.1 milyar insan güvenli bir şekilde içme suyu hizmetlerinden faydalanamamakta ve insanoğlunun sebep olduğu atık suyun yüzde 80’i arıtılmadan çevreye bırakılmaktadır. Diğer taraftan 2050 yılına kadar dünya nüfusunun 2 milyar kişi daha artacağı ve küresel su talebinin de günümüzden yüzde 30 daha fazla olacağı tahmin edilmektedir. Görülüyor ki insanoğlunun suya ve özellikle içme suyuna ihtiyacı hızlı bir şekilde artmaktadır. Dolayısıyla zaten az olan kaynakların korunmasında doğayı esas alan çözümler hem çevreye hem de uygun maliyetli olması nedeniyle ekonomiye fayda sağlamaktadır" denildi.

Su yönetiminin, 21 Aralık 2009 tarihinde müzakerelere açılan Çevre ve İklim Değişikliği Faslı kapsamında ülkemizde yürütülen AB mevzuatına uyum çalışmalarının önemli alt başlıklarından biri olduğu kaydedilerek şöyle denildi:

"Bu alandaki AB mevzuatı doğal kaynakların, ekolojik dengeye zarar vermeyecek biçimde kullanılmasını temin ederek, sürdürülebilir kalkınmayı sağlamayı ve çevresel zararların kaynağında önlenmesini hedeflemektedir. Ülkemiz su yönetimi alanındaki AB mevzuatına uyum çalışmalarında AB tarafından sağlanan mali desteklerden de faydalanmaktadır. Bugüne kadar AB’den su yönetimi alanında, 2002-2006 mali döneminde 33,5 milyon avro, 2007-2013 mali döneminde ise 676 milyon avro mali destek sağlanmıştır. 2014-2020 mali döneminde de çevre ve iklim değişikliği sektörüne AB’den 645 milyon avro bütçe tahsis edilmiş olup, bunun yarısından fazlasının su yönetimi alanında kullanılması planlanmaktadır. Bu çerçevede, toplamda su yönetimine tahsis edilen AB destekleri 2020 yılı itibariyle 1 milyar avroyu geçecektir. Söz konusu destekler ile idari ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin yanısıra çevre altyapısının iyileştirilmesini teminen birçok içme suyu ve atık su arıtma projesi de hayata geçirilmektedir. Su yönetimi alanında AB mevzuatına uyumun sağlanması ve uygulamada kaydedilen her yeni gelişmenin, vatandaşlarımızın hayat kalitesine katkı sağlayacağı inancındayız."

(İHA)
YORUM EKLE