Gündelik Hayatımızda Diplomasi

Gündelik Hayatımızda Diplomasi 
Aybars Bildik
Diplomasinin en temel anlamı yabancı bir ülkede ve uluslararası toplantılarda ülkesini temsil 
etme işi ve sanatıdır. Bu sanatı icra eden kişilere ise diplomat denilmektedir. Bu meslek grubu 
genellikle devletlerin Dışişleri Bakanlıklarının içinde yer almaktadır. Diplomat dediğimiz 
zaman hemen hepimizin aklına uluslararası müzakerelerde görev alan ve dış temsilcilikler 
arası görüşme yapan kişiler gelmektedir ancak insanlar ile iletişimde olan her bir birey bir 
diplomattır. Diplomasinin birçok temel ilkesinin kendi hayatımızın içinde de var olduğunu 
bilmeliyiz. Beden dili de uluslararası diplomasinin ayrılmaz bir parçasıdır. Diplomasi, büyük 
ölçüde beden diline ve sözel olmayan hareketlere (paradil) dayanır. Diplomatlar müzakere 
masasında kendi jest ve mimik kullanımlarıyla karşı tarafa hep bir mesaj vermektedirler. 
Sözel olarak aktaramadıkları mesajları ve bilgileri beden dillerini kullanarak aktarırlar. 
Diplomaside anlık reflektif davranışlar kriz yaratabilir. Bu yüzden çoğu diplomatik durumda, 
beden dili önceden planlanmıştır. Diplomatik konuşmayı daha etkili kılmak için diplomatlar
beden dillerini konuşmanın mesajına göre özel olarak tasarlamaktadır. Diplomasi, her gün 
sahip olduğunuz etkileşim türleri için çok resmi bir kavram gibi gözükebilir ancak özellikle 
çatışma durumlarında her bir birey bir diplomat gibi strateji yapar ve karşıdan gelen cevaplara 
göre manevralarını şekillendirir yani diplomasi haytamızda hep vardır. İkili ilişkilerimizde 
yaşanan anlaşmazlıkları düşünelim, özellikle kurumsal hayatımızda ekip arkadaşlarımız ile bir 
anlaşmazlık yaşadığımız zaman bir müzakere yapıp ortak paydada buluşmamız 
gerekmektedir, aynı uluslararası ilişkilerde olduğu gibi. Bu yüzden kriz anlarından önce 
etrafımızda bulunan kişileri tek tek analiz etmeliyiz. Onların değerlerini, yargılarını, 
inançlarını, kültürel geçmişlerini ve hayattan beklentilerini bildiğimiz zaman kriz anlarında 
daha yapıcı bir diplomat veya arabulucu rolüne sahip oluruz. Bunun yanında bu tarz çatışma 
ortamlarında beden dilimizi olabildiği kadar sakin ve yapıcı hareketler ile göstermeliyiz.
Agresif ve tehdit eden bir beden dili çatışmayı kaybetmek için yeterlidir. Sosyal 
anlaşmazlıklarda sakin kalabilen kazanır. Gözlem yap, analiz et ve bilgileri doğru anda hem 
sözel hem de beden dili ile aktar, başarıyı bunlar getirir.
Saygılarımla.

YORUM EKLE
timbir - birlik haber ajansi