27.dönem milletvekilleri ant içiyor

TBMM Geçici Başkanı ve İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, " Bağımsızlığımızın ve demokrasimizin yegane güvencesi olan bu Gazi Meclis’in bu kurucu meclisin saygınlığını korumak hepimizin ortak sorumluluklarındandır" dedi.

27.dönem milletvekilleri ant içiyor

TBMM Geçici Başkanı ve İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, " Bağımsızlığımızın ve demokrasimizin yegane güvencesi olan bu Gazi Meclis’in bu kurucu meclisin saygınlığını korumak hepimizin ortak sorumluluklarındandır" dedi.

24 Haziran genel seçimlerinin ardından 27. Dönemde görev yapacak milletvekilleri TBMM Genel Kurulu’nda ant içiyor. İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, en yaşlı milletvekili sıfatıyla geçici olarak Meclis’e başkanlık ediyor. Genel Kurul İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Oturumu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve son Başbakan Binali Yıldırım da takip ediyor. Yemin töreninden önce yaptığı konuşmada Yılmaz, 27. Yasama dönemiyle Türkiye’nin Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi dönemine geçtiğini söyleyerek, “Bu sistemde yazılı soru önergesi hariç artık güvenoyu bütçe hakkı sözlü soru önergeleri gibi güçlü kuvvetler ayrılığı sisteminin doğal sonucu olan denetim araçları yoktur. Bununla beraber anayasamızın 104.maddesinde de düzenlendiği şekliyle ister parlamenter sistemden ister cumhurbaşkanlığı hükumet sisteminden söz edilsin demokratik rejimlerin ve demokratik hukuk düzenlerinin değişmez ve mutlak bir temeli vardır. Buna göre normlar hiyerarşisinde yasama organının çıkardığı anayasanın ve kanunların üzerinde bir kural yoktur. Bununla doğrudan bağlantılı olarak yasama yetkisi asli ve geneldir” ifadelerini kulandı.

"Bir olursak beraber olursak başaramayacağımız ve üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorun yoktur" diyen Yılmaz, "Her biriniz gerek şahsımız gerekse temsil ettiğimiz insanlar adına ülkemizde birlik ve beraberliğin tesisi adına önemli bir sorumluk üstlendiniz. Bu sorumluluğun gereği olarak toplumsal huzura barışa katkı sağlamak ve ülkemizin insanların hakkı olan huzur ve güven ortamını tesis etmek sizlerin çalışmalarıyla gerçekleştirilecektir. Bu noktada bütün milletvekillerinin birbirlerini anmaları, ülkenin ve insanların huzur ve mutluluğunu arzu edilen güven ortamının tesisi için aynı hedefe yönlenmeleri gerekmektedir. Farklı kişisel siyasi hedef ve düşüncelerimiz olabilir. Bunları yasaların anayasanın ve meclis iç tüzüğünün amir hükümleri ve bizlere sağladığı yasal haklar çerçevesinde yerine getirebiliriz” şeklinde konuştu.

"BU GAZİ MECLİS’İN BU KURUCU MECLİSİN SAYGINLIĞINI KORUMAK HEPİMİZİN ORTAK SORUMLULUKLARINDANDIR"

Ülkemizde barış, huzur ve güvenin temini açısından adalet, hukukun üstünlüğü, ifade özgürlüğü, demokratik hakların kullanımı ve ahlaki kuralların önemli yer tuttuğunu ifade eden Yılmaz,şunları kaydetti:

“Ülkemizin ve insanımızın geleceği için birlik ve dayanışma ruhunun burada kendini göstermesi gerektiği kanısındayım. Bu kutsal hedefe ulaşabilmek için fitneden tefrikadan ayrımcılıktan bölücülükten uzak durulmalı yurttaşlık hukuku ve birlikte mutlu yaşama bilinci öne çıkarılmalıdır. Aksi halde yakın komşularımızın başına gelen elim olaylar bizleri tehdit eden ortak kaderlerimiz haline gelecektir. Bizler başta 15 Temmuz 2016 hain kalkışması olmak üzere bütün olup bitenlerden ibret almak ve dersler çıkarmak durumundayız. Ekonomik sorunlarımızı kuralları uygulayarak belki çözebiliriz ama fitnenin ve ahlaksızlığın bedelini Allah korusun çok ağır öderiz. Yakın geçmişimizde yaşadığımız somut olaylar dolayısıyla 24 Haziran 2018 genel ve cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında oluşan bu yüce Meclis tablosunun geçmişten ibret ve dersler alarak ülkemizde barış ve güven ortamının tesisi için gerekli bütün adımları atacağını umuyorum. Tercih edilen politikalar sonucunda çıkan olumsuzlukların hesabını iktidarlar sandıkta verirler. Bağımsızlığımızın ve demokrasimizin yegane güvencesi olan bu Gazi Meclis’in bu kurucu meclisin saygınlığını korumak hepimizin ortak sorumluluklarındandır. Meclis’in saygınlığına gölge düşürecek tutum ve davranışlardan kaçınmak aziz hatıralarına sahip çıkmak hem ecdadımıza hem de milletimize karşı ahlaki bir görevimizdir.”

İLK YEMİNİ GEÇİCİ TBMM BAŞKANI DURMUŞ YILMAZ ETTİ

TBMM’nin açılış oturumunda ilk yemini geçici TBMM Başkanı Durmuş Yılmaz etti.

Yılmaz yemininin ardından, yemin etme işleminin nasıl gerçekleştirileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Ant içme, her milletvekilinin Anayasa’daki metni kürsüden yüksek sesle aynen okuması suretiyle gerçekleşiyor. Milletvekilleri seçim çevresi, soyadı ve adlarının alfabe sırasına göre ant içiyor.

Milletvekilleri, göreve başlarken şöyle ant içiyor:

"Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik Cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasaya sadakattan ayrılmayacağıma; büyük Türk Milleti önünde namusum ve şerefim üzerine and içerim."

Ant içme töreninde bulunmayan milletvekilleri, katıldıkları ilk birleşimin başında yemin edebilecek. Milletvekilleri ant içerek göreve başlayacak. Ant içmekten imtina eden milletvekilleri ise milletvekili sıfatından kaynaklanan haklardan yararlanamayacak.

(Pelin Üzek Kılıç - Ahmet Umur Öztürk - Abdullah Sarica - Ömer Çetin/İHA)
YORUM EKLE