Sivil Toplumda Gönüllülük

Sivil toplum kuruluşları, toplumsal bağların güçlenmesine, gönüllülük kavramının hareketlenmesine belki de en çok yardımcı olan platformlardır. Toplumda gördüğümüz üzere sayıları günden güne artan sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerini sağlam temeller üzerine kurup gerçekleştirmesi için gönüllü insanlara ihtiyaçları vardır. Peki nedir bu gönüllülük kavramı ? 
Gönüllülük, bir bireyin maddi karşılık beklemeden ya da başka bir çıkar beklentisi içinde olmadan, sosyal sorumluluk anlayışıyla, ailesi ya da yakın çevresi dışındaki bireylerin yaşam kalitesini artırmak ya da refah seviyesinin eşit bir biçimde dağılmasını ve yükseltilmesini sağlamak için, kendi isteğiyle, bir toplumsal girişime veya bir sivil toplum kuruluşu bünyesindeki etkinliklere kendi bilgi, beceri, deneyim, finansal kaynaklar ve zamanını kullanarak destek olması biçiminde tanımlanabilir (Güder,2006:4). 

 


 
Çoğu sivil toplum kuruluşunun da ana prensibi gönüllülük temalı, topluma fayda sağlayacak faaliyetler gerçekleştirmektir. Hepimiz birer gönüllü adayıyız ve çok değerliyiz. Hepimiz bu sivil toplum kuruluşlarında ortak bir amaca yönelik olarak el ele verip bir takım faaliyetler gerçekleştirebiliriz. Bireyler, özgür kararları ile gönüllü faaliyetleri içerisinde bulunduklarında emeklerini, zamanlarını bir amaç için ortaya koyarlar. Gönüllülük isteğe bağlı olduğundan, hiçbir kuvvet işin içerisine dahil edilemez ki dahil edildiği yerde gönüllü kavramı ortadan kalkmaktadır. 
Sivil toplum kuruluşları, her birinin farklı deneyimi, özelliği olan bu gönüllü bireyler ile birlikte sosyal fayda amaçlı faaliyetler gerçekleştirerek hem kendilerine fayda sağlarlar hem de toplumun gelişmesi ve refah seviyesine ulaşmasına yardımcı olurlar. Bu bireyler toplumun birer temsilcisi oldukları gibi bu temsilciliği en güzel şekilde gösterirler. 
Hem kendi vizyon ve misyonlarımızı hem de içerisine dahil olduğumuz sivil toplum kuruluşunun vizyon ve misyonlarını göz önünde bulundurarak attığımız her adım toplumun gelişmesine destek olur ve bizleri her alanda besleyip geliştirir. 
Şimdi hep birlikte gönüllü istihdamına katılmaya var mısınız ? 

Feyza Ocak
 

YORUM EKLE
timbir - birlik haber ajansi