AK Parti'den, tarımsal üretim ve ormanlara ilişkin kanun teklifi

AK Parti'den, tarımsal üretim ve ormanlara ilişkin kanun teklifi
AK Parti, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) tarımsal üretim ve ormanlara ilişkin düzenlemeler içeren 41 maddelik kanun teklifi sundu.
TBMM Başkanlığı'na sunulan 'Orman Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi', ekonomik, sosyal ve çevresel gelişmeler ile küresel iklim değişikliğinin, tarımsal üretimi önemli ölçüde etkilemesi dikkate alınarak hazırlandı. Teklifte, tarım alanında arz ve talep durumuna göre üretim gerçekleştirilerek, kaynakların sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde verimli kullanılması amaçlandı. Tarımsal üretimin sürdürülebilirliği amacıyla; üreticinin, üretim sürecinin başından sonuna daha etkin desteklenmesi ve üretim süreci sonunda pazar sorunu yaşamadan emeğinin karşılığını alabilmesi için sözleşmeli üretim modelinin üretici lehine avantajlarla takviye edilerek yaygınlaştırılması öngörüldü. Ayrıca, üretim imkanlarının artırılması maksadıyla, atıl kalmış tarım arazilerinden faydalanılması teklifle düzenleniyor.
ATIL TARIM ARAZİLERİ İÇİN KİRALAMA UYGULAMASI
Atıl durumda bulunan arazilerin mülkiyet hakkının özüne dokunulmaksızın; hisselilik, parçalılık, mülkiyet ihtilafları, tarımsal faaliyetin sonlandırılması, göç ve diğer nedenlerden dolayı gerçek veya tüzel kişilerin mülkiyetinde olmakla birlikte değerlendirilemeyen atıl tarım arazileri üzerinde, kiralama suretiyle tarımsal faaliyet yaptırılması ve bu arazilerin sahiplerine de kiralamadan elde edilen gelirin dağıtılmasına ilişkin düzenleme önerildi. 
Ormanlara nakil vasıtaları ile yıkıntı veya inşaat atığı atan ya da hafriyat veya çöp dökerek çevreye zarar verenlere yönelik cezaların ağırlaştırılması, para cezasının yanı sıra müsadere ve hapis cezaları verilmesi öngörüldü.
Telifte, Maden Kanunu'nda madencilik faaliyetlerine getirilecek kısıtlamaların ancak kanunla düzenlenmesi gerektiğine dair hüküm göz önünde bulundurularak orman sayılan alanlarda madencilik faaliyetlerine izin verilirken aynı zamanda verimli orman alanlarının azami olarak korunabilmesi ve geliştirilebilmesinin sağlanması amaçlandı. Ayrıca madencilik faaliyetlerinin sona ermesi neticesinde idareye teslim edilen veya terk edilen doğal yapısı bozulmuş orman alanlarının rehabilitesi maksadı ile ağaçlandırmaya hazır hale getirilmesi işlemlerinin, belediyelerin yanı sıra özel sektör işletmeleri tarafından da yerine getirilerek bu işlemlerin daha hızlı yürütülmesi hedeflendi. Devlet ormanlarına tecavüz, yerleşme ve sabit tesisler inşa edilmesi halinde, idarenin kendi kolluk kuvvetleriyle olaya müdahale ederek söz konusu tesisleri kullanabilmesi veya yıkabilmesi ve bu suretle ormanların daha etkili bir şekilde korunmasının sağlanması amaçlandı. Kesilecek ağaçların belirlenmesinde ve elde edilen ürünlerin nakledilmesinde dijitalleşme sağlanarak daha etkin, verimli ve ekonomik takip sistemi kurulması ve bu kapsamdaki işlerle ilgili yasa dışı faaliyetlerin azaltılması öngörüldü.
MUHTAÇLIK ŞARTININ KALDIRILMASI
Köylerde yer sarsıntısı, yangın, heyelan, sel ve çığ yüzünden felakete uğrayanlara, zati ihtiyaç verilebilmesi için aranan muhtaçlık şartının kaldırılmasına ilişkin de düzenleme yapıldı.
Orman kalkındırma kooperatiflerinin ürettikleri ürünlere karşılık gelen yüzde 25 oranındaki tomruk ve sanayi odunlarını idareden satın almak ve 3'üncü şahıslara satmak zorunluluğunun ortadan kaldırılarak bu ürünlere karşılık gelen gelirin adil dağıtımının sağlanması ve ormancılık faaliyetlerinde çalışanların sigorta yaptırmasının teşvik edilmesi amaçlandı. Orman yangınları ile mücadelede alınacak tedbirlerin sadece yangın mevsimi ile sınırlandırılmasına yönelik de düzenleme yapıldı. 
Ormanlara kanun dışı müdahalelerin engellenmesi ve orman yangınlarıyla mücadelede etkinliğin arttırılması amacıyla; suç işlenmesini önlemekte caydırıcı olmaktan uzak olan hapis cezalarının süreleri ile adli para cezalarının ve idari para cezalarının miktarlarının arttırılması ve para cezalarının günümüz şartlarına uygun hale getirilmesi öngörüldü.
Teklifle, 'Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun'da da değişik önerildi. Bu kapsamda; lif tohum ve sap üretimi ile ilaç etken maddesi elde etmeye yönelik çiçek ve yaprak üretimi amaçlı kenevir yetiştiriciliği, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın iznine tabi hale getiriliyor. ()

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER
timbir - birlik haber ajansi